Dokumentace šablony třídy CGUIMenu< T >

GUI menu. ...

#include <GUIMenu.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIMenu< T >
CCollection< T > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void render ()
void update ()
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void mouseMove (int x, int y)
void setFontId (int id)
void getFontId ()
void setAlign (int align)

Chráněné metody

void optimize ()

Chráněné atributy

bool m_optimized
int m_fontId
int m_align

Detailní popis

template<class T>
class CGUIMenu< T >

GUI menu.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CGUIMenu< T >::getFontId (  )  [inline]

Vrátí identifikátor písma

Návratová hodnota:

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIElement.

template<class T >
void CGUIMenu< T >::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [inline, virtual]
Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIElement.

template<class T >
void CGUIMenu< T >::setFontId ( int  fontId  )  [inline]

Nastaví identifikátoru písma

Parametry:
fontId 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIElement.


Dokumentace k datovým členům

template<class T >
int CGUIMenu< T >::m_fontId [protected]

Identifikátor písma

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIElement.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3