Dokumentace třídy CGUIInput

GUI vstup. ...

#include <GUIInput.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIInput
CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGUIInput ()
virtual ~CGUIInput ()
void render ()
void update ()
void setEdited (bool edited)
void enableEdit ()
void disableEdit ()
bool editable ()
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
bool isOver ()
void setMaxChars (int count)

Chráněné atributy

bool m_edited
int m_maxChars

Detailní popis

GUI vstup.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CGUIInput::CGUIInput (  ) 

Konstruktor

CGUIInput::~CGUIInput (  )  [virtual]

Destruktor


Dokumentace k metodám

bool CGUIInput::isOver (  ) 

Je ukazatel kurzoru nad objektem?

Návratová hodnota:
void CGUIInput::keyboard ( unsigned char  key,
int  x,
int  y 
) [virtual]

Zachytávání vstupu z klávesnice

Parametry:
key 
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

void CGUIInput::mouseButtons ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [virtual]

Zachytávání stisku tlačítek myši

Parametry:
button 
state 
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

void CGUIInput::render ( void   )  [virtual]

Vykreslení objektu

Implementuje CGameObject2D.

void CGUIInput::update (  )  [virtual]

Aktualizace objektu

Implementuje CUpdateable.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3